براکت سنگی

سنگی تراش خورده L مانند یا مثلثی در معماری که در نماهای رومی و کلاسیک برای زیبایی در زیر کنسول نصب میگردد.

عکس های این محصول: