سر ستون

سر ستون به سنگی حجاری شده گفته می شود که در بالای ستون های سنگی در نماهای سنگی کلاسیک یا نماهای رومی بکار می رود.

عکس های این محصول:
hakhamanesh