صراحی سنگی

صراحی یا نرده سنگی در ابعاد و اشکال مختلف گرد یا چهارگوش تراشیده می شود و جنس آن اغلب تراورتن و یا مرمریت است.

عکس های این محصول: