ستون سنگی

ستون های پیش ساخته از جنس سنگ که به نوع تخت و گرد ساخته و پرداخته میشوند و طراحی بسیار چشم گیری دارند.
مشاهده همه

ابزار پروفیل سنگ

در نمای دور پنجره و تراس و ورودی در نمای رومی اجرامی شود. . این ابزارگزینه مناسبی برای زیباسازی خانه است.
مشاهده همه

پیکره و گل تراشی

طراحی و تراش مجسمه و گل سنگ و المان های سنگی توسط دست یا دستگاه های CNC را پیکره تراشی می گویند.
مشاهده همهبراکت سنگی

سنگی تراش خورده L مانند یا مثلثی در معماری که به شکل بلعکس به نما می‌چسبد و ظاهرا برای تحمل وزن به کار می‌رود.
مشاهده همه

صراحی سنگی

صراحی یا نرده سنگی در ابعاد و اشکال مختلف گرد یا چهارگوش تراش خورده و ازجنس تراورتن یامرمریت است.
مشاهده همه

سر ستون

سر ستون سنگی حجاری شده است که در بالای ستون های سنگی در نماهای سنگی کلاسیک یا نماهای رومی بکار می رود.
مشاهده همهشومینه سنگی

مشاهده همه

مجسمه سنگی

مشاهده همه

میزسنگی

مشاهده همهروشویی سنگی

مشاهده همه

تابلو سه بعدی

مشاهده همه

متفرقه

مشاهده همه