درباره تزیینات سنگ حجاری

تزیینات سنگ حجار با نام سابق تندیس درزمینه تولید وطراحی انواع نماهای رومی و کلاسیک توسط ماشین آلات cnc و تمام اتوماتیک فعالیت خودرا ازسال 1382 شروع کرده است.و هم اکنون یکی ازبهترین تولیدکنندگان برجسته سنگی در کشور می باشد. تولید انواع ابزار پروفیل سنگی،ستون سنگی، پیکره و گل تراشی،براکت سنگی وصراحی سنگی با کیفیت صادراتی کاراین مجموعه است.